HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Startpagina

Startpagina

College van B&W

Het college van Burgemeester en Wethouders, ook wel het college van B&W genoemd, is het dagelijkse bestuur van de gemeente. 

Begroting en jaarstukken

Meer over de begroting en de jaarstukken van de gemeente leest u hier.

Onderscheidingen

Meer informatie over onderscheidingen en het aanvragen van 'lintjes'. 

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en wordt rechtstreeks door de inwoners gekozen.

Verordeningen

Verordeningen zijn algemeen verbindende voorschriften van de gemeente, vastgesteld door de gemeenteraad.

Bekijk verordeningen

Werken bij gemeente Maasgouw

Actuele vacatures en informatie over werken bij gemeente Maasgouw.

Gemeentelijke organisatie

Hoe werkt de gemeente, welke taken zijn er en hoe zijn de servicenormen ingericht. Daarover leest u meer onder dit kopje.

Inkoop en aanbesteding

Informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid is hier te vinden.