HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Begroting en Jaarrekening

Begroting en Jaarrekening

Programmabegroting 2019

In de raadsvergadering van 8 november 2018 is de Programmabegroting 2019 (pdf, 3,41 MB) vastgesteld.

U kunt hieronder het filmpje met speerpunten van deze begroting bekijken en de vastgestelde begroting inzien.

Kadernota 2020

In de raadsvergadering van 2 juli 2019 is de Kadernota 2020 vastgesteld.

Jaarstukken 2018

In de raadsvergadering van 2 juli 2019 zijn de Jaarstukken 2018 vastgesteld.