HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Begroting en jaarstukken

Begroting en jaarstukken

Kadernota 2021

Een kadernota bevat de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering voor het komend jaar. In de raadsvergadering van 7 juli 2020 is de kadernota 2021 voor kennisgeving aangenomen. Hier kunt u de kadernota downloaden: Kadernota (pdf, 1 MB) 

Programmabegroting 2021

Op dinsdag 10 november 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de programmabegroting 2021. In de begroting staat waaraan we het komende jaar het geld willen uitgeven en wat de plannen zijn. Of deze voorstellen ook doorgaan, besluit de gemeenteraad op 10 november 2020. De begroting kan daarom nog wijzigen. Hier kunt u de programmabegroting 2021 downloaden: 

Jaarstukken 2019

In de raadsvergadering van 7 juli 2020 zijn de jaarstukken 2019 vastgesteld: