HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  College van B&W

College van B&W


  

Het college van Burgemeester en Wethouders, ook wel het college van B&W genoemd, is het dagelijkse bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college en wordt voor 6 jaar benoemd door de kroon. Wethouders worden door de gemeenteraad gekozen. Ieder collegelid heeft zijn eigen takenpakket, oftewel portefeuille. Het college vergadert elke dinsdag. 

Notulen collegevergadering

De notulen van de collegevergadering vindt u hier. Als u de notulen via e-mail wilt ontvangen kunt u zich aanmelden voor de e-nieuwsbrief B&W notulen.

Coalitieprogramma

Hier kunt u het coalitieprogramma 2018 - 2022 'Samen op weg naar een duurzaam Maasgouw' downloaden (pdf, 2MB).

College B&W

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit: