HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  College van B&W

College van B&W


  

Het college van burgemeester en wethouders, ook wel het college van B&W genoemd, is het dagelijkse bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college en wordt voor 6 jaar benoemd door de kroon. Wethouders worden door de gemeenteraad gekozen. Ieder collegelid heeft zijn eigen takenpakket, oftewel portefeuille.

Notulen collegevergadering

Het college vergadert elke dinsdag. De notulen van de collegevergaderingen zijn openbaar en zijn na goedkeuring op de website te vinden. Klik hiervoor op onderstaande link. 

Ga naar de  notulen van de collegevergadering

Coalitieprogramma

Hier kunt u het coalitieprogramma 2018 - 2022 'Samen op weg naar een duurzaam Maasgouw' downloaden (pdf, 2MB).

Het college heeft een voorstelvideo gemaakt. Deze kunt u hieronder bekijken: 

Nevenfuncties

Overzicht nevenfuncties college van B&W

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit: