HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Onderscheidingen

Onderscheidingen

Kent u iemand in uw omgeving die volgens u in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding? U kunt hem of haar aan de burgemeester ‘voorstellen’.

Vraag het tijdig aan

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Voor de Lintjesregen in april 2022 moeten de aanvragen vóór 15 juni 2021 bij de gemeente binnen zijn. Voor het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding door het jaar heen moet het voorstel 6 maanden van tevoren ingeleverd zijn bij de kabinetsmedewerker van de gemeente.

Procedure

De kabinetsmedewerker spreekt de aanvraag met u door en draagt het vervolgens over aan de burgemeester. De burgemeester brengt advies uit over het voorstel. Als dit advies positief is, wordt er een suggestie gedaan voor de soort en de hoogte van de onderscheiding. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Hij stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend.

Contact

U kunt voor meer informatie contact opnemen met Mariëtte van den Brink, kabinetsmedewerker, via e-mail lintjes@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch (0475) 255 174.