HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Visie en beleid

Visie en beleid

 • Strategische visie 2025

  Op 15 december 2016 is in de gemeenteraad unaniem de "Strategische visie 2025" voor de gemeente Maasgouw vastgesteld. De behandeling in de gemeenteraad vormde het sluitstuk van een uitgebreid totstandkomingstraject met bijeenkomsten voor burgers, ondernemers en experts in het sociaal domein, een enquête over de nieuwe toekomstvisie en rondetafelgesprekken. Daardoor is de visie op een breed draagvlak gebaseerd.

  Lees verder
 • Structuurvisie Maasgouw 2030

  Op deze pagina's vindt u informatie over de structuurvisie van de gemeente.

  Lees verder
 • Structuurvisie Nautische Boulevard Wessem

  De Maasplassen in Midden-Limburg ontwikkelen zich tot een toonaangevend watersportgebied met een internationale allure. Door de provincie Limburg, de gemeenten en het bedrijfsleven wordt fors geïnvesteerd in projecten om het gebied optimaal te benutten.

  Lees verder
 • Omgevingsvisie

  Gemeente Maasgouw werkt aan een omgevingsvisie. Hierin wordt de koers voor de toekomst van Maasgouw beschreven. Dit doen we voor de hele fysieke leefomgeving van Maasgouw. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor datgene wat je ziet, voelt, hoort, proeft en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, drinkwater, rivieren, bossen, enzovoorts. In de omgevingsvisie beschrijven we de doelen die we willen bereiken voor de fysieke leefomgeving. 

  Lees verder
 • Structuurvisie Wonen

  Met de vaststelling op 2 juli 2019 door de raad van de nieuwe ‘Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021’ is het kader voor het toekomstige volkshuisvestelijke beleid bepaald en worden de opgaven voor de zeven Midden-Limburgse gemeenten op het terrein van wonen geformuleerd. Hierbij staan het terugdringen van de overtollige voorraad aan woningbouwplannen en het bouwen van de juiste woningen op de juiste locaties centraal.

  Lees verder
 • Duurzame ontwikkeling (Global Goals)

  Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad unaniem het Strategisch Plan Duurzame Ontwikkeling vastgesteld. Dit plan is gericht op de wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties: de Global Goals. In de komende jaren wil de gemeente Maasgouw zich gaan inzetten om samen met bewoners, ondernemers en andere partners de bijdrage aan de Global Goals te vergroten.

  Lees verder