HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Werken bij gemeente Maasgouw

Werken bij gemeente Maasgouw

Met een rijke historie, een mooie natuur, 10 kernen en bijna 25.000 inwoners vormt de gemeente Maasgouw een krachtige gemeente in Midden-Limburg. De kenmerkende Maasplassen en het bosrijke landschap bieden talrijke mogelijkheden voor natuurontwikkeling, toerisme en recreatie.

De gemeente Maasgouw is een jonge gemeente met een modern bestuur en wil daarbij ondersteund worden door een moderne en professionele organisatie die kan worden aangesproken op resultaat. Vanuit een klantgerichte houding wordt in dialoog met burgers beleid ontwikkeld, uitgevoerd en worden diensten verleend. De gemeente Maasgouw biedt boeiende en uitdagende functies waarin ruimte bestaat voor eigen initiatief. De eigen verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers en de aandacht voor bedrijfsprocessen staan centraal.

De Maasgouwse medewerker heeft een hands-on en no-nonsense mentaliteit. We werken samen in de meest brede zin van het woord en nemen onze verantwoordelijkheid. In ons werk is de vraag van onze klant het uitgangspunt. Het is ‘ja, mits…’. We denken in oplossingen en kansen en staan open voor veranderingen. We hanteren de visie van lerend ontwikkelen in de praktijk, waarbij geldt dat fouten maken mag. Onze kernwaarden zijn dan ook: SAMEN DOEN met LEF!

Vacatures

Vacatures worden gepubliceerd via www.igom.nl.

Open sollicitaties worden niet in behandeling genomen. Bij gemotiveerde brieven op een vacaturemelding kunnen wij een betere selectie maken. Wanneer er een vacature op www.igom.nl verschijnt die past binnen jouw persoonlijke interesse en/of werkervaring, dan nodigen wij je van harte uit om te reageren.

Stage

Wil je graag stage lopen bij de gemeente Maasgouw? Stuur je sollicitatie naar het team HRM via onderstaande contactgegevens. Geef in je e-mail aan waar je stage wilt lopen, welke opleiding je volgt, wat je eventuele stageopdracht is en wat de duur van je stage is.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het team HRM via sollicitaties@servicecentrum-mer.nl of (0475) 85 25 00.

Er zijn op dit moment geen vacatures beschikbaar.