HOME  |  Wonen & Leven  |  Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelt voor het grondgebied van de gemeente één of meer bestemmingsplannen vast. In het bestemmingsplan staat de functie van de grond en de regels over het gebruik van deze grond en wat daarop gebouwd mag worden. Zo is in het bestemmingsplan terug te vinden waar woningen, winkels, recreatiegebieden en dergelijke toegestaan zijn. Maar ook of een woning mag worden uitgebreid. Omgevingsvergunningen worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel overheid als burger. Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart), regels en toelichting. Op de verbeelding staan de bestemmingen. De regels bestaan uit bebouwings- en gebruiksregels en in de toelichting staat de motivering van het plan.

Bestemmingsplannen zijn digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Bestemmingsplannen die vóór 1 januari 2010 zijn opgesteld en nog in werking zijn, zijn alleen in te zien in het gemeentehuis in Maasbracht.

Formulieren

  • Bestemmingsplannen ter inzage

    Tijdens een bestemmingsplanprocedure zijn er meerdere inspraakmomenten of rechtsmogelijkheden. Onderstaand vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen die in procedure zijn en informatie over de inspraakmomenten of rechtsmogelijkheden die hierbij horen.

  • Vastgestelde bestemmingsplannen

    Zodra een bestemmingsplan vigerend oftewel geldend is, kan het bestemmingsplan niet meer zonder meer worden gewijzigd. De procedure is bij deze plannen afgerond en daarom is het niet meer mogelijk om hier een reactie op te geven. Het bestemmingsplan is dan bindend voor burgers, bedrijven en de gemeente. Hieronder vindt u een overzicht van alle geldende bestemmingsplannen.

  • Veiligheid en schade bij hoogwaterproblematiek

    Initiatiefnemers in het rivierbed zijn zelf aansprakelijk voor schade en zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om zich tegen potentiële schade te beschermen. Zij maken geen aanspraak op een vergoeding uit de Wet tegemoetkoming schade (Wts).