HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Grootschalig onderhoud aan de fietspaden Thorn –Wessem en Horn –Beegden

Grootschalig onderhoud aan de fietspaden Thorn –Wessem en Horn –Beegden (01-05-2019)

Dit item is in het archief geplaatst op 01-03-2020

Met deze publicatie willen we u op de hoogte brengen van de geplande, grote onderhoudswerkzaamheden aan de fietspaden Thorn –Wessem en Horn –Beegden.

In de laatste jaren is er aan deze fietspaden klein, noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Maar deze 2 doorgaande fietspaden, welke veel gebruikt worden door recreanten en schooljeugd, zijn toe aan grootschalig onderhoud. Groot probleem is de wortelopdruk van bomen die langs de fietspaden staan. Met de opkomst van de elektrische (snelle) fietsen levert dit een gevaarlijke situatie.

Vanuit verkeer (en de eisen vanuit  CROW) is het onwenselijk om bomen te handhaven in de berm tussen de rijweg en het fietspad. Deze aanbevelingen van de CROW zijn onlangs vastgesteld in het nieuwe Wegenbeleids- en beheersplan van de gemeente Maasgouw.

Een groot aantal bomen zal verwijderd worden, ter compensatie zal een groter aantal bomen herplant worden op een duurzame groeiplaats waar de bomen in de toekomst geen hinder geven aan de verharding. De fietspaden zullen worden voorzien worden van een nieuwe laag asfalt. Het fietspad wordt verbreed met een grasbetontegel. Deze maatregel is voor de gladheidsbestrijding. De huidige breedte ( die voldoet voor fietsverkeer) is net te smal voor de wagens die in de winter hier moeten strooien.

Fietspad Thorn –Wessem

Langs het fietspad staan op dit traject meer dan 130 bomen. Hiervan zijn het grootste gedeelte essen. Deze essen gaan we allemaal kappen. De 14 eiken die hier staan blijven gehandhaafd.

Essen worden onder andere gekapt om essen tak sterfte. Van de huidige Essen langs het fietspad is 70% in meer en mindere mate aangetast door de Essen tak sterfte. Aan deze schimmelinfectie is niks de doen, het komt de boom binnen via de bladeren en zal elk jaar verder de boom aantasten. Er zullen langs het fietspad meer bomen terugkomen (ca 190 stuks) dan dat wij verwijderen.

De herplant van de bomen  wordt een diversiteit van soorten bomen. Dit doen we om de biodiversiteit te vergroten en om is de toekomst beter bestand te zijn tegen ziektes van bepaalde soorten zoals nu het geval is bij de Essen en in het verleden de iepenziekte.

De verdeling zal ongeveer zijn:

  • Zomereik 30%,
  • Zoete kers (Prunus avium) 20%
  • Iep 20%
  • Schietwilg (Salix alba) 10%
  • Zwarte els (Alnus glutinosa) 20%

Vanuit verkeer is de wens gekomen om vanaf de Thornerweg naar de Hagenbroekerweg een dubbelzijdig fietspad aan te leggen om de gevaarlijke oversteek bij de Hagenbroekerweg te verwijderen.( zie bijgevoegd schetsplan)

Verder wordt de bushalte nabij de steenfabriek verplaatst naar de ( toekomstige) entree van Groeskamp.

Fietspaden Horn –Beegden

Voor de start van de gemeente zal de WML hier eerst een leiding saneren. Dit zal waarschijnlijk na de zomer gebeuren. Daarna zal de gemeente hier starten met hun werkzaamheden. Ook hier zullen een aantal bomen gekapt worden ( 24 stuks)  en ook hier zullen een groter aantal bomen ( 54 stuks) herplant worden.

De herplant van de bomen  wordt een diversiteit van soorten bomen. Dit doen we om de biodiversiteit te vergroten en om is de toekomst beter bestand te zijn tegen ziektes van bepaalde soorten zoals nu het geval is bij de Essen en in het verleden de iepenziekte.

De verdeling zal ongeveer zijn :

  • Zomereik 30 %
  • Zoete kers (Prunus avium) 20%
  • Kleinbladige Linde 20%
  • Gewone lijsterbes 10%
  • Ruwe berk 10%.

Bij de versmalling in Beegden, nabij de autogarage, zullen we ook enkele kleine  verkeerstechnische maatregelen nemen. Deze worden nog uitgewerkt en zullen ook gepubliceerd worden op de site.

Op de bijgevoegde tekeningen is aangegeven welke bomen verwijdert worden en welke worden herplant.

Mocht u naar aanleiding van deze publicatie nog vragen, opmerkingen of verdere inlichting willen, dan kunt u contact opnemen met de heer J.Erdmann via 0475 – 85 25 00.