HOME  |  Wonen & Leven  |  Nieuws  |  Verruiming terrassen Maasgouw

Verruiming terrassen Maasgouw (26-05-2020)

Dit item is in het archief geplaatst op 01-10-2020

Op 6 mei 2020 maakte het Kabinet bekend dat restaurants en cafés vanaf 1 juni om 12.00 uur onder strikte voorwaarden weer open mogen, als de situatie rond het coronavirus dit toelaat. Omdat de horecagelegenheden vanwege de verplichte 1,5 meter afstandsmaatregel minder klanten kunnen ontvangen, wil de gemeente Maasgouw waar mogelijk meewerken aan grotere terrassen. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden. Niet iedere plek is geschikt voor grotere terrassen.

Aanvraag

Horecaondernemers kunnen een aanvraag voor een tijdelijke uitbreiding van het terras indienen bij de gemeente. De gemeente bekijkt vervolgens per situatie wat de mogelijkheden zijn. Is een groter terras mogelijk, dan krijgt de ondernemer voor dit deel van het terras een tijdelijke gedoogbeschikking. De verleende gedoogbeschikkingen worden bekendgemaakt via www.officielebekendmakingen.nl.

Tegen een gedoogbeschikking staat geen bezwaar en beroep open. Indien een belanghebbende  iets tegen de gedoogde situatie in wil brengen / er iets aan wenst te veranderen, dan is de enige optie die openstaat het indienen van een verzoek om handhaving. De schriftelijke reactie op een verzoek van een belanghebbende om een besluit tot handhaving te nemen is wel een besluit waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.

Via deze link is het aanvraagformulier voor verruiming van terrassen  te downloaden. Na beoordeling van de aanvraag door verschillende vakafdelingen wordt de gedoogbeschikking zo snel mogelijk afgegeven. Aanvragen hiertoe worden met voorrang afgehandeld.