HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwijs

Onderwijs

Scholen

Een overzicht van alle scholen in Maasgouw.

Leerlingenvervoer

Onder bepaalde voorwaarden kan uw kind gebruikmaken van leerlingenvervoer. Lees hier meer over leerlingenvervoer: 

Peuterspeelzaal/kinderopvang

Informatie over kinderopvang, peuterspeelprogramma's en Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Leerplicht

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind niet naar school en is er geen goede reden? Dan heet dat ongeoorloofd verzuim. U kunt soms extra verlof of vrijstelling aanvragen voor uw kind.