HOME  |  Wonen & Leven  |  Structuurvisie

Structuurvisie

Op deze pagina's vindt u informatie over de structuurvisie van de gemeente: 

De later vastgestelde structuurvisies zijn op sommige onderdelen actueler dan de Structuurvisie Maasgouw 2030. Het gaat bij de Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030 vooral om de onderdelen die gaan over de Maas, water. Bij de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 t/m 2021 gaat het vooral om de woningbouwaopgaven.

Stroomgebied Maas

Het stroomgebied van de rivier de Maas en in het verlengde hiervan de thema’s water (hoogwaterveiligheid) en natuur en landschap komen zowel in de Structuurvisie Maasgouw 2030 als in de intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen aan de orde. Als u meer wilt weten over deze thema’s, kunt u de volgende hoofdstukken van de Structuurvisie Maasgouw 2030 en de Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen raadplegen:

Structuurvisie Maasgouw 2030:

Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030:

Omdat de Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030 actueler is, is die leidend.

Wonen

Wonen komt zowel in de Structuurvisie Maasgouw 2030 als in de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 t/m 2021 aan de orde. Laatstgenoemde visie is voor wat betreft de woningbouwaantallen actueler.