HOME  |  Wonen & Leven  |  Verkiezingen gemeenteraad

Verkiezingen gemeenteraad

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.

Meer informatie

  • Inschrijving aanduiding politieke groepering

    Om als politieke groepering deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 moet uw politieke groepering ingeschreven staan in een register, dat door het centraal stembureau voor die verkiezing is aangelegd. De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is op maandag 5 februari 2018.

  • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014

    Hier leest u de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014.