HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Ervaart u overlast van uw buren of buurtgenoten of is er sprake van een burenconflict? Meld dit bij Proteion Buurtbemiddeling, want kleine ergernissen kunnen uiteindelijk leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling kan dat voorkomen.

Proteion Buurtbemiddeling

Proteion Buurtbemiddeling stimuleert mensen om zelf hun problemen op te lossen met als doel een oplossing te vinden voor de overlast of het conflict, de communicatie te herstellen en de leefbaarheid in de kernen te vergroten. De vrijwillige bemiddelaars van Proteion Buurtbemiddeling  bieden daarbij hulp. Meer informatie:  www.proteionbuurtbemiddeling.nl

Vrijwillige hulp

Wat buurtbemiddeling zo succesvol maakt, is dat bemiddelaars onafhankelijke vrijwilligers zijn, zonder eigen belang bij het conflict. Zij kunnen zich neutraal opstellen en daarmee het vertrouwen van beide partijen krijgen. Door goed naar elkaar te luisteren, kan naar praktische oplossingen gezocht worden. Uitgangspunt is dat de betrokken partijen zelf verantwoordelijk blijven voor het vinden van een oplossing. Het project staat onder regie van Proteion Welzijn.

Buurtbemiddelaar worden?

Proteion Buurtbemiddeling is op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om als buurtbemiddelaar aan de slag te gaan in Maasgouw. Buurtbemiddeling is heel flexibel, afwisselend en dankbaar werk. Het kost niet veel tijd en u hoeft geen bepaalde vooropleiding te hebben. Het belangrijkste is dat u goed kunt luisteren en niet te snel oordeelt.

Wilt u meer informatie of zich aanmelden als buurtbemiddelaar? Neem contact op met Proteion Buurtbemiddeling via telefoonnummer 06 - 20 28 05 76 of info@proteionbuurtbemiddeling.nl.