HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Informatie Jeugdhulp en Wmo

Informatie Jeugdhulp en Wmo

Op deze pagina vindt u informatie over niet-acute calamiteit in het sociaal domein en informatie over het inkooptraject 2018.

Calamiteiten in het sociale domein: de niet-acute calamiteit

De Jeugdwet en de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) 2015 legt bij de gemeenten diverse toezichthoudende taken neer. Een ervan is de toezichtsfunctie bij de niet-acute calamiteit.

Wanneer een calamiteit heeft plaatsgevonden moet de gemeente Maasgouw een onderzoek doen (bij Wmo) of laten doen (bij Jeugdhulp; dit doen de samenwerkende inspecties). De aanbieder van Wmo of Jeugdhulp waar de calamiteit plaatsvond, meldt het bij de toezichthouder van de gemeente Maasgouw. Vervolgens wordt de kwaliteit van de geleverde zorg onderzocht. Ook wordt gekeken naar hoe er gehandeld is na afloop van de calamiteit. De afspraken zijn vastgelegd in een protocol. Dit kunt u hier downloaden:

Wat is een calamiteit?

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp of Wmo en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of een ouder heeft geleid. Daarbij maken we onderscheid in een acute calamiteit en een niet-acute calamiteit. De handelswijze is bij beide verschillend. Bij een acute calamiteit treden de protocollen en werkwijzen van de regionale crisisorganisatie (Veiligheidsregio met de oranje, rode, blauwe en witte kolom) in werking. Bij een niet-acute calamiteit is de gebeurtenis voorbij. Het gaat dus niet om een zwaailicht- en sirenesituatie maar de situatie daarna. Het handelen na een calamiteit moet onderzocht worden en kan leiden tot vervolgstappen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij toezichthouder Jacques Moonen (j.moonen@gemeentemaasgouw.nl). Zijn plaatsvervanger is voor Wmo Karien Koopmans (k.koopmans@gemeentemaasgouw.nl) en voor Jeugdhulp Erwin Janse (e.janse@gemeentemaasgouw.nl).

Inkoop

De 7 gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) regelen gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via de website van de gemeente Leudal, vindt u op de pagina Beleid informatie bedoeld voor bestaande of nieuwe aanbieders gespecialiseerde jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning die actief zijn in Midden-Limburg. Hier vindt u informatie over het inkooptraject voor 2018.

Daarnaast zijn de 7 gemeenten bezig met het organiseren van diverse overlegtafels met aanbieders en vertegenwoordigers van cliĆ«nten voor de ontwikkeling van beleid en het inzetten van de transformatie. Deze is beschreven in de diverse beleidsdocumenten voor Jeugdhulp en Wmo, die u op de bovenstaand genoemde pagina kunt downloaden.