HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Kernenregisseur

Kernenregisseur

Kernenregisseur Wendy Rietra helpt inwoners, verenigingen, organisaties of instanties, die een vraag, idee of initiatief hebben op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en leefbaarheid. Deze ideeën en initiatieven dragen bij dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Het opbouwen en onderhouden van netwerkcontacten met instanties, organisaties, verenigingen en (lokale) ondernemers in de kernen is een andere belangrijke taak van de kernenregisseur.

Heeft u een initiatief of wilt u meer informatie?

Inwoners die een idee of initiatief willen bespreken kunnen contact opnemen met kernenregisseur Wendy Rietra. Zij is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag via (0475) 85 25 00 of (06) 18 25 06 57. Ook kunt u een mail sturen naar w.rietra@gemeentemaasgouw.nl.    

Waar kan de kernenregisseur u bij helpen?

Aansluiten bij bestaande en/of nieuwe initiatieven die vanuit de burgers zelf komen is het uitgangspunt. Samen met u bekijkt Wendy of een idee realiseerbaar is. Zij kan u:

  • helpen met het opzetten en faciliteren van ondersteunende diensten in de vorm van bijvoorbeeld een eetpunt of buurthulp;
  • adviseren over de uitvoering van initiatieven op het gebied van dagbesteding. Hierbij kunt u denken aan huiskamerprojecten en open inloop voor senioren. De kernenregisseur denkt met inwoners en organisaties mee over het aanpakken van eenzaamheid onder ouderen;
  • in contact brengen met andere verenigingen en instanties, die kunnen ondersteunen bij het uitwerken en vormgeven van een idee;
  • helpen met verbindingen te realiseren met relevante partners zoals lokale aanbieders en ondernemers, die nodig zijn om een initiatief tot een succes te maken.

In gesprek met Wendy Rietra

Lees hier een interview met kernenregisseur Wendy Rietra uit 1Maasgouw van juli 2014.

Filmpje

Bekijk hieronder een filmpje over de kernenregisseur.