HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Werk en inkomen

Werk en inkomen

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. De gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de samenleving. Waar iemand niet in staat is zelf aan het werk te komen en een inkomen te verwerven, biedt de gemeente een (tijdelijk) vangnet. Daarnaast stimuleert de gemeente haar inwoners zelf een steentje bij te dragen, voor zichzelf én voor de medemens. Van alle inwoners wordt verwacht dat ze ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Dat ze hun eigen kracht en mogelijkheden optimaal benutten om aan de slag te komen en te blijven. De gemeente helpt daarbij, maar verwacht ook iets terug van degene die een uitkering krijgen, door de inzet op werk of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Bijstand

Bijstand is er voor mensen die door omstandigheden in een moeilijke financiële situatie terecht zijn gekomen en daar hulp bij nodig hebben. Vragen over de bijstand kunt u stellen aan een bijstandsconsulent. Ook kunt u kijken op www.antwoordopbijstand.nl

Hulp bij financiële problemen

Heffingskortingen en toeslagen van de Belastingdienst

Iedereen die werkt of een uitkering ontvangt, kan in aanmerking komen voor betalingen door de Belastingdienst. Deze betalingen dient u zelf aan te vragen bij de Belastingdienst.

Gemeentelijke tegemoetkomingen

Informatie over de individuele inkomenstoeslag, Maatschappelijk actief bonus en Persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen en antwoorden over werk en inkomen.