HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Werk en inkomen

Werk en inkomen

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. De gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de samenleving. Waar iemand niet in staat is zelf aan het werk te komen en een inkomen te verwerven, biedt de gemeente een (tijdelijk) vangnet. Daarnaast stimuleert de gemeente haar inwoners zelf een steentje bij te dragen, voor zichzelf én voor de medemens. Van alle inwoners wordt verwacht dat ze ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Dat ze hun eigen kracht en mogelijkheden optimaal benutten om aan de slag te komen en te blijven. De gemeente helpt daarbij, maar verwacht ook iets terug van degene die een uitkering krijgen, door de inzet op werk of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Brochure Uw bijstandsuitkering verandert

In de brochure Uw bijstandsuitkering verandert (pdf, 955 kb) kunt u meer lezen over de Participatiewet. Deze brochure is eind 2014 uitgegeven.

Bijstand

Bijstand is er voor mensen die door omstandigheden in een moeilijke financiële situatie terecht zijn gekomen en daar hulp bij nodig hebben.

Vragen over de bijstand kunt u stellen aan een consulent van Sociale Zaken. U kunt ook terecht bij het Maatschappelijk Advies Punt. Lees voor meer informatie de folder over de bijstand (pdf, 267 kb) of kijk op www.antwoordopbijstand.nl

Hulp bij financiële problemen

Heffingskortingen en toeslagen van de Belastingdienst

Iedereen die werkt of een uitkering ontvangt, kan in aanmerking komen voor betalingen door de Belastingdienst. Deze betalingen dient u zelf aan te vragen bij de Belastingdienst.