HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning

Keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek vindt bij u thuis plaats. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie is het belangrijk dat u deze zo goed mogelijk beschrijft.

Handige websites

  • Op de website www.meerkosten.nl is een wegwijzer te vinden voor mensen met hoge zorgkosten. Hier is onder andere informatie te vinden over belastingvoordelen en regelingen waarmee mensen met hoge zorgkosten kun inkomen extra kunnen ondersteunen. Er is ook een digitale brochure beschikbaar.
  • Via de website Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw maakt u kennis met de Adviesraad Sociaal Domein. 

Het doen van een melding

Subsidieregeling om meedoen in de samenleving te stimuleren

Verenigingen en particulieren kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen voor initiatieven die er op gericht zijn de samenleving in sociaal-maatschappelijke zin te versterken.

Algemene voorzieningen

Persoonsgebonden budget

Het Persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u kunt gebruiken om zelf zorgverleners en/of hulpmiddelen in te kopen.

Mantelzorgondersteuning

Zorg je langdurig voor iemand in je omgeving, dan ben je een mantelzorger.  Mantelzorgers kunnen voor informatie en advies, emotionele ondersteuning en praktische hulp terecht bij de Wmo-adviseurs Carl Lahaije en Björn Maessen. Zij bieden een luisterend oor en kunnen u helpen met praktische informatie, adviezen en tips.

Informatie voor aanbieders Jeugdhulp en Wmo

De 7 gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) regelen gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).